Pelastuslaitoksen ohjeistus risujen poltosta!

Risujen poltosta on ilmoitettava Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen, puh. 02 621 1500.

Risujen, oksien sekä lisäksi maa- ja metsätaloudessa syntyvien poltettavaksi kelpaavien jätteiden avopoltto on ainoastaan haja-asutusalueilla sallittu.

Jätelaki kieltää jätteiden polttamisen. Pimeällä polttamista tulee välttää. Pelastuslaitos suosittelee kertomaan lähinaapureille risujen poltosta.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Ohjeita_avotulesta.doc (doc, 0.22 Mt)

Juhannuskokoista ei tarvitse ilmoittaa Satakunnan pelastuslaitokselle.

Metsähoidollista kulotuksista on ennakolta ilmoitettava pelastuslaitokselle 7 päivää ennen kulotusta.

Kulotusilmoituslomake – SatakunnanPelastuslaitos.pdf (pdf, 0.05 Mt)