PALOKUNTATOIMINTA

 HÄLYTYSOSASTO

Hälytysosasto koostuu osaavista ja aktiivisista vpk:n jäsenistä, jotka täyttävät annetut vaatimukset. Osastossa harjoitellaan ja syvennetään opittuja perustietoja ja -taitoja.

Jäsenten tulee käydä sammutustyön kurssi. Se on edellytys sille, että hälytyksille voi lähteä mukaan.

Koulutuspäällikkö:

NAISOSASTO

Naisosaston pääasiallisin tehtävä on muonittaa palokunnan tilaisuuksia.

Samalla edistämme myönteistä suhtautumista yleiseen turvalisuuteen, siitä huolehtimiseen sekä palontorjuntaan. Osastomme jäsenillä on mahdollisuus osallistua kursseille, kokouksiin sekä erilaisiin kilpailuihin.

Osastonjohtaja: Pirjo Koivumäki

NUORISO-OSASTO

Nuoriso-osastossa on 10 – 17 vuotiaat palokunnasta kiinnostuneet nuoret. Harjoitukset ovat kerran viikossa, joissa harjoitellaan ensiapu- ja palomiestaitoja.

Nuorilla on mahdollisuus osallistua kesän aikana myös alueellisiin kuin valtakunnallisillekin leireille.

Nuorten osastonjohtaja: Taru Vienola

VARHAISNUORISO-OSASTO

Varhaisnuoriso-osastossa on mukana  7 – 9 vuotiaat palokunnasta kiinnostuneet lapset. Harjoitukset ovat kaksi kertaa kuukaudessa tiistaisin Tulipesällä, harjoitukset koostuu samoista asioista kuin nuorillakin. Tavoitteet ovat alempana ja harjoitukset suoritetaan leikin varjolla.

Varhainuorille opetetaan kansalaistaitoja, joita kaikkien tulisi hallita. Näitä ovat esimerkiksi ensiapuun liittyvät asiat, hätäilmoitus, tulen käsittely ja alkusammutus. Kaikista palokunnan varhaisnuorista ei tule palomiehiä aikuisena, mutta harjoitus voi tarjota tärkeitä eväitä elämän varrelle. Harjoitusohjelmat rakentuvat kuin portaat; taitojen, iän ja fyysisen kykyjen kasvaessa tehtävät muuttuvat vaativimmiksi ja näin riittää uutta opittavaa aina siihen saakka kun on mahdollista siirtyä nuorisoon ja sieltä hälytysosastoon.

Varhaisnuorten osastonjohtaja: Taru Vienola

VETERAANIOSASTO

Aikaisemmin vpk:n toiminnassa aktiivisesti mukana olleet ja nyt taustajoukkoihin jääneet jäsenet.

Osastonjohtaja: