NAISOSASTO

NAISOSASTO

Kankaanpään vpk:n naisosaston pääasiallisin tehtävä on muonittaa palokunnan tilaisuuksia.

Samalla edistämme myönteistä suhtautumista yleiseen turvalisuuteen, siitä huolehtimiseen sekä palontorjuntaan. Osastomme jäsenillä on mahdollisuus osallistua kursseille, kokouksiin sekä erilaisiin kilpailuihin.