HÄLYTYSOSASTO

HÄLYTYSOSASTO

Hälytysosasto koostuu osaavista ja aktiivisista vpk:n jäsenistä, jotka täyttävät annetut vaatimukset. Osastossa harjoitellaan ja syvennetään opittuja perustietoja ja -taitoja.

Jäsenten tulee käydä sammutustyön kurssi. Se on edellytys sille, että hälytyksille voi lähteä mukaan.